สัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่า QR Code พบเห็นได้บ่อยๆ บนสินค้า หรือสื่อโฆษณาต่างๆ โดยทั่วไปมักใช้เป็นทางลัดเพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้มือถือสแกนเข้าไปหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียด ของ QR Code สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อติดตั้ง QR Code Reader เรียบร้อยแล้ว หากพบเห็น QR Code และอยากรู้ว่า QR Code นั้นคืออะไร ให้เปิดโปรแกรม QR Code Reader และถ่ายรูปสัญลักษณ์ QR Code ระบบจะแปลงสัญลักษณ์ ให้เป็นข้อมูลที่อ่านได้ทันที